hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

Загора Медикъл ЕООД


zagora-medika"Загора Медикъл’" EOOД е част от структурата на "Холдинг Загора" ООД. Дружеството възниква през 2011 г., като основната негова дейност е свързана с:

  • оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите
  • оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасни условия за труд и здраве при работа
  • предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск; наблюдение на здравното състояние на работещите;
  • обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа
  • създаване, водене и съхраняване на документацията, свързана с дейността.

Основни клиенти на "Загора Медикъл" ЕООД са дъщерните дружества на Холдинга. Освен подобряването на социлно - битовите условия, на работниците и служителите е предоставена възможност да ползват безплатни медицински услуги и зъболекар.
Ежегодно се провеждат профилактични прегледи на всички работници и служители.