hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

Леярство

learstvoХолдинг Загора е лидерът в българското машиностроене. В неговите редици са предприятията с над 100 годишна история – Прогрес, Хранинвест–Хранмашкомплект.

Прогрес АД е фирма със 100 годишна история в производството на висококачествени технически отливки от сив и сферографитен чугун

Фирмата разполага с най-съвременно оборудване за производство:
•    Топилни мощности на ABP, INDUCTOTERM и BBC;
•    Формовъчни линии;
•    Автоматична формовъчна линия HSP - 2D производство на HEINRICH WAGNER ;
•    Автоматична формовъчна линия FBO - 3S производство на HEINRICH WAGNER SINTO ;
•    Полуавтоматична формовъчна линия оборудвана с машини ФОРОМАТ

Машинен формовъчен участък с машини DOZAMET ;
•     дробометни линии, дробометни барабанi и машини за вътрешно почистване на отливки със сложна конфигурация;
•    Участък за производство на сърца с машини ROPERVERK и LAEMPE.

Произвеждат  следните марки чугун: EN GJL 200, EN GJL 250, EN GJL 300, EN GJS 400-15, EN GJS 500-7, EN GJS 600-3 и EN GJS 700-2.

Прогрес АД разполага и  с перфектно екипирана лаборатория, която е акредитирана и извършва пълен котрол на: входящи суровини, характеристики на стопения материал и формовъчната смес, физични, химични и механични характеристики на готовите изделия.

Капацитетът на производство е 15 000 тона отливки на година.