hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

Загора Истейт ЕООД

isteit

ist1

"Загора Истейт’" ЕООД е регистрирано с решение  3716/2005 от 17.01.2006 на Старозагорски окръжен съд по фирмено дело № 1692/2005г., като едноличен собственик е "Холдинг Загора" ООД.

Основната дейност на дружеството е организиране на столова хранене на работещите в ‘’Холдинг Загора’’ООД, покупко-продажба на недвижими имоти и отдаване под наем на собствени такива. 

Декларация за поверителност на данните.