hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

Коване

kovane

Холдинг Загора е лидерът в българското машиностроене. В неговите редици са предприятията с над 100 годишна история – Прогрес, Пресков, Хранинвест–Хранмашкомплект.

“Пресков” АД е един от най-старите и най-големите производители на горещо ковани детайли в България.

Във фирмата се произвеждат широка гама детайли с тегло от 0,150 кг до 55-60 кг които намират широко приложение в различни области като енергетика, машиностроене, транспорт, селско стопанство, хидравлика, мини и производството на подемно–транспортни и строителни машини. През 1900 год., е регистрирано частно дружество с фирма “М.Д.Караджов и С-ие, Машинна фабрика и металолеярница “Напред” и през 1931г. е преобразувано в събирателно дружество Вълкар.

За периода 2000 – 2005 г. са направени инвестиции за над 1 400 000 лв. като производството на изковки в сравнение с 1998 г се е увеличило от 1 600 тона/год. до 2 600 т год. през 2004 г.

Освен това фирмата разполага със собствена база за проектиране и изработване на инструменти за горещо коване и щамповане на метали.

Инструменталното производство (конструиране и изработка на щампи за преси и хидравличен чук 125 kj) е обезпечено със средствата на високотехнологична CAD – CAM система IDEAS.

Заводът е въвел система за управление на качеството EN ISO 9001:2000.

Приложим за проектиране, разработване и производство на изковки и ковашко пресова екипировка и ISO 14001:2004 за опазване на околната среда.

Производствените мощности на фирмата се намират в индустриалната зона на гр. Стара Загора. Фирмата е разположена на площ от 116 дка. Основното производство на фирмата са изковки, произвеждани по метода на горещо обемно щамповане с тегло от 0,150 кг до 55-60 кг.

Капацитета на завода е 11000 т годишно.