hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

Целта на ръководствтото на „Холдинг Загора”ООД  е:

  • Да бъдат предпочитани партньори за своите клиенти;
  • Произвежданите продукти и предоставяните услуги да бъдат на съвременно техническо ниво;
  • Да използват съвременно оборудване и технологии, които да гарантират високо качество на произвежданите продукти, минимално негативно въздействие върху околната среда и да осигуряват максимална безопасност при работа;
  • Да бъдат проспериращи фирми с принос за икономическата стабилност на региона;
  • Да бъдат място за повишаване на компетентността и кариерно развитие на младите специалисти.

People-profession.jpeg

 

ДРУЖЕСТВА:

Хранинвест - ХМК АД  

Прогрес АД

Пресков АД

Строителна Компания Загора ЕАД

Наталия АД

Загора Енерджи ЕООД

Загора Сити ЕООД

КХС Загора АД

Охранителна Компания Загора ЕООД

Бриз - 2 АД

Загора Истейд ЕООД

Загора Медикъл ЕООД

Загора Мобил ЕООД