hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

Членство

logoАИКБ - АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. и е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес.

В нея членуват повече от 50 холдингови и инвестиционни дружества, над 59 браншови камари, 6600 индустриални предприятия, осигуряващи работа на над 335 000 души.

АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи над 88 общини в страната. 

http://www.bica-bg.org 

 

 

cciТПП - СТАРА ЗАГОРА - ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - СТАРА ЗАГОРА 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора е независимо сдружение на фирми от регион Стара Загора, създадено с цел да подпомага и насърчава стопанската им дейност и да представлява и защитава техните интереси.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора е учредена през 1991 година. През 2001 година е пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

http://www.chambersz.com