hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

Задачата ни е да увеличим автопарка

Neshev

Март 2014 г

''Холдинг Загора“ООД има своя транспортна фирма – „Загора Мобил“ ЕООД. Около 55% от дейността ни е обслужване на холдинга, извършване на международен транспорт по различни европейски дестинации. Останалите 45% са обслужване на фирми, несвързани с него, обяснява Мартин Нешев, прокурист.
Сред малките фирми на холдинга сме – с персонал 39 души, оборот около 4.5 млн. лв. Печелившо дружество. Трудно, но успяваме, казва той. Автопаркът включва 12 композиции за международен транспорт и 15 камиона с товароносимост от 3.5 тона до 15 тона. Към него следва да се прибавят и 70 леки автомобила, сред които и колата на председателя на УС на холдинга г-жа Ирина Динева. Към „Загора Мобил“ е и бензиностанция, която предлага висококачествено гориво директно от Румъния.         

Самият Мартин Нешев е сред най-младите-30 годишен. Юрист по образование, загърбил Америка. На всяка позиция имаме професионалисти, коментира той. Нямаме нито един инцидент. Задачата ни за тази година е да увеличим автопарка за международен транспорт. Искам с поне 3, най-добре 6 тежки автомобила, догодина – още толкова, казва Нешев. Транспортът е пряко свързан с производството, от лятото се наблюдава раздвижване и повишено търсене на транспорт. Ако тенденцията се запази, ще си позволим да увеличим тежкия си автопарк.
Няма неизпълними желания, невъзможни цели, заключава Мартин Нешев