hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

’’Хранинвест-ХМК‘‘АД и ‘’Пресков’’ АД сред водещите в област Стара Загора предприятия за икономическата 2013

Март 2014

''Пресков’’ АД’’ – Стара Загора е най-големият производител в България на горещо ковани детайли от легирана и въглеродна стомана. Над 60% от продукцията на предприятието е предназначена за износ. Дружеството внедри ново технологично оборудване, закупено по проект, финансиран от оперативна програма ‘’Развитие на конкурентоспособността на българската икономика’’ 2007-2013.

С модерните съоръжения заводът привлече нови клиенти и увеличи двойно производствените си обеми. Технологичната модернизация обхваща ковашко-пресовото и ковашко-чуковото производство, нова напълно автоматична термична линия за нормализация и закалка в полимер и обновена инфраструктура. Новите нагревни инсталации доведоха до качествено ново ниво на производство, защото позволяват да се следи температурата, което прави процесът изключително прецизен. В ковашко-чуковото производство е внедрен напълно автоматизиран хидравличен чук, който свежда до минимум риска от производствени аварии и подобрява шумовата среда. В ‘’Пресков АД’’ е внедрена и нова металографска лаборатория, в която се правят всички необходими анализи за конкретното изделие. Дружеството има необходимото оборудване и капацитет да изпълни високите изисквания на клиентите си.

''Хранинвест – Хранмашкомплект’’ АД e сред най-големите машиностроителни предприятия в България и е част от структурата на Холдинг Загора. В предприятието работят над 460 специалисти. През 2013 г., вследствие на нови търговски договори, дружеството реализира прираст на приходите си от 20% в сравнение с предходната година. Използването на ново и съвременно оборудване и технологии увеличиха производителността и качеството на изделията: възли, агрегати, машини за хранително-вкусовата промишленост, неръждаеми съдове под налягане, метални конструкции и други.
Клиенти на Хранинвест – ХМК са водещи компании основно от Германия, Англия и САЩ, като над 90% от продукцията на дружеството е предназначена за износ. През последните години предприятието разширява пазарните си дялове както в страните от Европейския съюз, така също и в Близкия Изток, Северна Африка, Молдова, Русия, Македония и други. В началото на 2014 г. Хранинвест ХМК АД приключи успешно внедряването на интегрирана информационна система за управление. Тя е закупена с безвъзмездната помощ по оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013.