hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

„Холдинг Загора“ обновява инфраструктура и оборудване по инициативата JESSICA на Европейската комисия

3,9 милиона лева дългосрочен инвестиционен кредит по инициативата JESSICA на Европейската комисия получава „Холдинг Загора“ ООД, съобщиха тази вечер директорите по икономиката и финансите на дружеството Румен Радев и Мария Хорсикян (в средата на снимката), заедно с Мартин Заимов (вляво), директор на Регионалния фонд за градско развитие (РФГР) и Андрей Генев, мениджър инвестиции в РФГР. Две трети от 10-годишния кредит се предоставят от Societe Generale Eкспресбанк (1 335 000 евро), а останалата една трета – от Регионалния фонд за градско развитие.

Средствата ще бъдат насочени към пет от най-големите фирми в холдинга: 1,67 млн. лв. за „Пресков“ АД, 1,45 млн. лв. за „Хранинвест – Хранмашкомплект“ АД, 445 хил. лв. за „Прогрес“ АД, 295 хил. лв. за Строителна компания „Загора“ и 55 хил.лв. – за хотел „Загора Сити“. С тях ще бъдат закупени няколко големи машини, но кредитът ще се използва преди всичко за подобряване на работната среда в звената на холдинга – преасфалтиране на вътрешнозаводски пътища (някои от тях вече са готови), реновиране на административни и промишлени сгради и ново осветление.


„Може би нямаше да ни дойде наум да правим толкова голяма инвестиция за обновяване на сгради, пътища и осветление – обикновено се концентрираме върху производството, което носи доход, ако не беше толкова изгодно предложението на Регионалния фонд за градско развитие и толкова добри финансовите условия на Societe Generale Eкспресбанк. Ресурсът, който ще ползваме, е значително по-изгоден, ако го сравним с обикновен банков кредит. Проектът ще бъде финализиран до месец май 2015 г.“, обясни Румен Радев.

В резултат на инвестицията ще бъдат създадени 24 нови работни места и ще се подобри работната среда на над 1000 работници и служители чрез завишени енергийни характеристики на сградите и по-добра климатизация на помещенията.P1260287