hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

Корпоративна отговорност

Корпоративна отговорност Холдинг Загора АДISU-new

‘’Холдинг Загора’’ ООД е приел социално отговорното поведение като свое задължение.Отговорното поведение помага да се контролира оперативния риск в Дружеството, да се осигури устойчивото развитие и да се продължи да бъде добре разпознаем и с добра репутация.

Холдингът управлява ефективно потреблението си на ток и гориво във всички негови дружества, изхвърля отпадъците си отговорно и осигурява високо качество на продуктите си.

Ръководството на “Холдинг Загора”ООД следва ясно дефинирана и обявена пред персонала и партньорите политика по управление на качеството. Има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

В съответствие с високата социална и гражданска отговорност на ‘’Холдинг Загора’’ ООД, е и активната благотворителна дейност, която развива.

 Приоритет в дарителската дейност на Холдинга са истински нуждаещите се организации и лица. През годините са финансирани или подпомагани хора в неравностойно положение или деца сираци с материали и консумативи.

Холдинг Загора подпомага и развитието на спорта. Подкрепят се и инициативи, свързани с повишаване на националното самосъзнание и качеството на живот чрез опазване на изкуството, културното и историческо наследство на България.  

 ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО