hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

Леярство

learstvoХолдинг Загора е лидерът в българското машиностроене. В неговите редици са предприятията с над 100 годишна история – Прогрес, Пресков, Хранинвест–Хранмашкомплект.

Прогрес АД е фирма със 100 годишна история в производството на висококачествени технически отливки от сив и сферографитен чугун.

Фирмата разполага с най-съвременно оборудване за производство на леярски форми и сърца:

  • автоматична линия за леене с формовъчен автомат HEINRICH WAGNER SINTO.
  • конвейер със стръскващо-пресовъчни машини FOROMAT.
  • участък със стръскващо-пресовъчни машини DOZAMET.
  • две дробометни линии и машина за вътрешно почистване на отливки.
  • участък за производство на сърца с машини ROPERVERK за HOT-BOX процес и LAEMPE LL20 за студен процес.

Произвеждат следните марки чугун: EN GJL 200, EN GJL 250, EN GJL 300, EN GJS 500-7 и EN GJS 600-3.

Разполагат и с перфектно екипирана лаборатория, която е акредитирана и извършва пълен котрол на: входящи суровини, характеристики на стопения материал и формовъчната смес, физични, химични и механични характеристики на готовите изделия. Капацитета на производство е 12 000 тона отливки на година.