hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

Хранинвест Хранмашкомплект АД - производство на машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост
Прогрес АД – производство на изделия и детайли от чугун, леярски материали и екипировка
Пресков АД – ковашко-пресово производство
Бриз-2 АД – туризъм, туристическа и агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство
Загора Медикъл ЕООД – дейности по хуманитарно здравеопазване, трудова медицина
Загора Истейт ЕООД - отдаване под наем на собствени недвижими имоти
“Загора Енерджи” ЕООД – търговия с електроенергия
Загора Сити ЕАД – хотелиерство и ресторантьорство
“Строителна компания Загора” ЕАД - Производство и продажба на бетон и бетонни елементи, строителство
“Наталия” АД – производство и търговия на трикотажни изделия
“Охранителна компания Загора” ЕООД – извършване на охранителна дейност
"КХС Загора" АД е дружество, създадено в съдружие между "Холдинг Загора" ООД и немския лидер в пълненето и опаковането на оборудване за напитки, хранителни и нехранителни стоки – KHS GmbH
"Загора Мобил" ЕООД – транспортна дейност и сервизно обслужване на МПС, превози на товари и търговия с горива

„Холдинг Загора“ обновява инфраструктура и оборудване по инициативата JESSICA на Европейската комисия

3,9 милиона лева дългосрочен инвестиционен кредит по инициативата JESSICA на Европейската комисия получава „Холдинг Загора“ ООД, съобщиха тази вечер директорите по икономиката и финансите на дружеството Румен Радев и Мария Хорсикян (в средата на снимката), заедно с Мартин Заимов (вляво), директор на Регионалния фонд за градско развитие (РФГР) и Андрей Генев, мениджър инвестиции в РФГР. Две трети от 10-годишния кредит се предоставят от Societe Generale Eкспресбанк (1 335 000 евро), а останалата една трета – от Регионалния фонд за градско развитие.

Средствата ще бъдат насочени към пет от най-големите фирми в холдинга: 1,67 млн. лв. за „Пресков“ АД, 1,45 млн. лв. за „Хранинвест – Хранмашкомплект“ АД, 445 хил. лв. за „Прогрес“ АД, 295 хил. лв. за Строителна компания „Загора“ и 55 хил.лв. – за хотел „Загора Сити“. С тях ще бъдат закупени няколко големи машини, но кредитът ще се използва преди всичко за подобряване на работната среда в звената на холдинга – преасфалтиране на вътрешнозаводски пътища (някои от тях вече са готови), реновиране на административни и промишлени сгради и ново осветление.

Научи повече

„Холдинг Загора“ обновява инфраструктура и оборудване по инициативата JESSICA на Европейската комисия

3,9 милиона лева дългосрочен инвестиционен кредит по инициативата JESSICA на Европейската комисия получава „Холдинг Загора“ ООД, съобщиха тази вечер директорите по икономиката и финансите на дружеството Румен Радев и Мария Хорсикян (в средата на снимката), заедно с Мартин Заимов (вляво), директор на Регионалния фонд за градско развитие (РФГР) и Андрей Генев, мениджър инвестиции в РФГР. Две трети от 10-годишния кредит се предоставят от Societe Generale Eкспресбанк (1 335 000 евро), а останалата една трета – от Регионалния фонд за градско развитие.

Средствата ще бъдат насочени към пет от най-големите фирми в холдинга: 1,67 млн. лв. за „Пресков“ АД, 1,45 млн. лв. за „Хранинвест – Хранмашкомплект“ АД, 445 хил. лв. за „Прогрес“ АД, 295 хил. лв. за Строителна компания „Загора“ и 55 хил.лв. – за хотел „Загора Сити“. С тях ще бъдат закупени няколко големи машини, но кредитът ще се използва преди всичко за подобряване на работната среда в звената на холдинга – преасфалтиране на вътрешнозаводски пътища (някои от тях вече са готови), реновиране на административни и промишлени сгради и ново осветление.

Холдинг Загора със специален приз за "Най-масово участие“

В Събота , 8 Ноември 2014 г., "Холдинг Загора" ООД се включи в благотворителното масово бягане под надслов Стара Загора, най-спортният град в България.Като основен дарител и участник, Холдингът получи почетния приз за „Най-масово участие“.

Организатор на събитието бе Обществен Дарителски Фонд – Стара Загора с подкрепата на Община Стара Загора и партньори.

Припомняме, че със средствата от първите две кампании беше изграден фитнес на открито и беше реализиран проект за консервиране и облагородяване на пространството около 700-годишния чинар в парк Бедечка.

Екипът на Хранинвест-ХМК претворява идеи в мащабни проекти с помоща на съвременните CAD/CAM системи

Техническият директор на Хранинвест - ХМК АД - г-н Юлиян Стръмски, даде интервю за списание "CIO". Г-н Стръмски обясни, че от 2005 година в дружеството се използват 6 мрежови лиценза на SolidWorks.

Също, от няколко години програмистите в Хранинвест - ХМК АД имат удоволствието да разполгат и със съвременна система за своята работа - CAM продукта Feature CAM, за който са закупени 4 лиценза.

С помоща на закупените лицензи се улеснява работата на конструктурите и им се дава възможност да се съсредоточат върху творческите аспекти и съществените задачи в ежедневната им работа.

Дружествтото има много реализирани проекти с незаменимата помощ на CAD и CAM.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

28 Август 2014 г.

Собствениците на“ Холдинг Загора“ ООД поздравяват всички свои служители и работници, по случай официалния празник на Холдинга - 28 Август, като им пожелават крепко здраве и ползотворна работа!

Христина Педикова, мениджър "Човешки Ресурси" към "Хранинвест ХМК" АД, привлечена като експерт в ESCO

Август 2014 г.

Мениджър "Човешки Ресурси" в "Хранинвест ХМК" АД, г-жа Христина Педикова-Генева, бе избрана за член на референтната група "Добивна и тежка промишленост" от българска страна в ESCO.

Припомняме, че Европейската комися се ангажира да разработи класификация на европейските умения, компетенции, квалификации и професиите (ESCO), в тясно сътрудничество със заинтересованите страни от сферите на труда, образованието и обучението и социалните партньори. За тази цел вече са създадени и работят 11 секторни референтни групи за разработването им.

Валутни курсове на БНБ